Tafels zonder stijl, houden zich niet aan de regel.